Betalingssatsane mellom dei samarbeidande kommunane vart harmonisert i 2019.

Prisane er prisjustert frå 2022 til 2023 med prisvekst på 3%.

Prisane er ikkje auka frå 2023 til 2024.