Fem musikarar

Om oss

Gruppa vår består av ein songar, cello, trombone, hardingfele og piano.

 

Distriktsmusikarane i Sogn er ei gruppe profesjonelle musikarar med base i Sogndal. Gruppa er ei av tre slike grupper i Sogn og Fjordane. I lag med kollegar i Gloppen, Førde og Lærdal utgjer dei ryggraden i fylket sitt profesjonelle musikkliv.

 

Distriktsmusikarane i Sogn er ei gruppe profesjonelle musikarar med base i Sogndal. Gruppa er ei av tre slike grupper i Sogn og Fjordane. I lag med kollegar i Gloppen, Førde og Lærdal utgjer dei ryggraden i fylket sitt profesjonelle musikkliv.

 

Ein distriktsmusikar har 50 % undervisning og 50 %  utøving i stillinga si.

 

Dei er involverte i store produksjonar årleg, som t.d. Opera Nordfjord sine oppsetningar, dei lagar skule- og barnehageproduksjonar for Den kulturelle skulesekken, og dei har eigne konsertar aleine eller i samarbeid med andre.

 

Distriktsmusikarane deltek også med eigen konsert kvart år på Gloppen Musikkfest, og dei er med i ulike orkesterprosjekt i hele Sogn og Fjordane.

 

For meir informasjon og tinging av konsert, send e-post til distriktsmusikarane eller ring DM-leiar på 918 48 373.

Smilande kvinne ved flygelet

Akiko Anazawa Seter

Distriktsmusikar piano

Lærar piano

 

aakiko6@hotmail.com

Mob: 98411343

 

 

Smilande mann med trombone

Leif Aslaksrud

Distriktsmusikar trombone

Lærar messing

Korpsdirigent

 

leif.trombone@gmail.com

Mob: 90624214

Smilande mann med cello

Hans Holgersson

Distriktsmusikar cello

Lærar stryk

 

hansholgersson1@gmail.com

Mob: 97 08 16 16

Smilande mann med direksjonspinne

Bjørn Gisle Seter

Distriktsmusikar song

Lærar song

Dirigent

Tillitsmann Creo

Medlem regionsstyret Creo

 

bgseter@hotmail.com

Mob: 97 11 75 57

 

Smilande kvinne med hardingfele

Marin Stallemo Bakke

Distriktsmusikar folkemusikk

Lærar hardingfele

Fiolin

 

marinfiolin@gmail.com

Mob: 93 89 19 29