På grunn av sommarferien har ikkje overgangen frå gammal til ny løysing gått heilt knirkefritt, men me håpar alt er på plass snart.

Ein del av innhaldet i den nye løysinga er framleis under utvikling, men me jobbar på saka.

Me set pris på tips frå publikum viss de oppdagar openberre feil. Det skal me retta så fort me kan.