Sogn kulturskule tilbyr sanggrupper for born! Gruppene kallar me Krudlalaget og blir drivne av Judith Vestreim. Alle born som likar å synga kan delta, og vil læra mykje om lokal songtradisjon og immatriell kulturarv. Passar for born mellom 3 -9 år.

No har kulturskulen Krudlalag i Gaupne, Hafslo, Sogndal, Kaupanger og Leikanger.

Påmelding kan ein gjera her: https://www.sognkulturskule.no/undervisningstilbod.558048.nn.html?t=8&d=44