Sogndal skulemusikk og Sogn kulturskule har i fleire år hatt prosjektet Korps i skulen på Trudvang skule. Dette er aspirantopplæringa til skulemusikken og går delvis i skuletida. Kulturskulen inviterer 3. og 4.-klassingar til å delta. 

Er du intressert, send mail til Roar!