Sogndal skulemusikk og Sogn kulturskule har i fleire år hatt prosjektet Korps i skulen på Trudvang skule. Dette er aspirantopplæringa til skulemusikken og går delvis i skuletida. Kulturskulen inviterer haustens 3. og 4.-klassingar til å delta. Tredjeklassingar som deltok i 21/22, vil me svært gjerne ha med vidare. 

Er du intressert, send mail til Roar, me er ikkje veldig strenge på søknadsfristen :-)