sognkulturskule.no

Open dag i kulturskulen

Etter påske arrangerer Sogn kulturskule open dag på fleire skular:

  • Leikanger Barneskule, onsdag 20. april kl 17
  • Gaupne barneskule , tysdag 26. april kl 17
  • Trudvang skule, torsdag 28. april kl 18

Lurar du på kva me driv med eller kva du kan søka plass på, så kom då vel!

Del og skriv ut:

Notelinjer