Me har framleis ledige plassar på stryk(fiolin, hardingfele, cello) piano, sang. Er du intressert så ta kontakt.