Me må nok minna om at dette framleis gjeld;
- ingen sjuke skal møta på kulturskulen
- alle må vaska hendene sine når dei kjem
- me må halda 1m avstand i ventesone og gangareal. Om ikkje det er mogleg må ein bruka munnbind
 
Me skal saman ta vare på og hjelpe kvarandre gjennom ein ny periode med restriksjonar.
Vel møtt!